Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsem podnikající fyzická osoba ing. Miroslav Andres, se sídlem Břeclavská 278/15, Lanžhot, IČ 68699107, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Břeclav, Č.j.: OŽÚ/4815/2015/Ro/3, Sp. značka: OŽÚ/4815/2015/Ro, a jako správce zpracovávám vaše osobní údaje.

Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracovávám

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete.

 

Důvod a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám z těchto důvodů:

•Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracovávám vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

•Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

•Uživatelský účet: díky osobním údajům, které mi poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

•Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení.

•Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevatnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžu využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

•Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžu rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebuji k uplatnění svých práv a právních nároků (např. v případě, že vůči mně budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžu vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebuji pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

Osobní údaje zpracovávám na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebuji k tomu, abych s vámi vůbec mohl uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracovávám k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracovávám především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používám i k tomu, abych vám poskytl relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracovávám zejména osobní údaje, které zpracovávám automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžu zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracovávám vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud souhlas neudělíte a jste mým zákazníkem, tak vám můžu obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste mi udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z mé strany jednoduše zakázat tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu, napíšete email na info@newberry.cz nebo mne kontaktujete telefonicky na čísle 602 121390.

Osobní údaje třetích osob, které mi poskytnete

Poskytujete-li mi osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Může se např. stát, že si zboží zakoupíte vy, ale nechcete jej vyzvednout osobně. Ve svém uživatelském profilu bude tedy dodací adresa i jméno jiné osoby. Tím mi poskytnete její osobní údaje.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Internetový obchod newberry.cz není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

 

Osobní údaje, které zpracovávám automaticky

Při návštěvě této webové stránky o vás můžu shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžu také zpracovávat informace o vašem chování na webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na webové stránce navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sám nedokážu přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na webovou stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžu zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení.

Cookies

Automaticky zpracovávám i cookies.

Více o Cookies

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou moje stránky využívány.

Dokážu tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách tohoto internetového obchodu používám tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používám technická cookies. Bez nich by internetový obchod vůbec nemohl vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies mi pomáhají vylepšit internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Pracuji pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážu z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Poznatky z těchto cookies používám i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžu zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považuji za relevantní.

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budu zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předávám vaše osobní údaje třetím subjektům:

•Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. Jedná se o tyto přepravní společnosti : Zásilkovna s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o., Česká pošta, s.p., Zásielkovňa s.r.o., Slovenská pošta, a.s.

•Povinné účetnictví: Údaje z vystavených daňových dokladů a daňové doklady v papírové podobě, stejně tak vystavené opravné daňové doklady, reklamační protokoly, výpisy z účtů (na kterých jsou přijaté platby z Vaší strany) předávám další osobě „účetní“ pouze za účelem zákonného zpracování účetnictví. Tyto údaje musí být ze zákona archivovány po dobu 10 let. Po uplynutí této doby jsou údaje smazány a skartovány.

•Správa internetového obchodu: Internetový obchod newberry.cz běží na serverech Partner Media (Martin Vrba), na kterých jsou ukládána data. Data jsou chráněna přiměřenými opatřeními jak technického, tak organizačního rázu a vzdálené přístupy hesly.

•Správa marketingu: Příjemcem osobních údajů mohou být portály, na kterých můžete hodnotit kvalitu zboží a služeb. Může se jednat také o zpětné připomenutí prohlíženého zboží v rámci retargetingu nebo online podporu na našich stránkách (online chat). Jedná se především o Heureka Shopping s.r.o., Seznam.cz,a.s., Google LLC, Facebook,Inc., Inspigroup s.r.o., Smartsupp.com, s.r.o.

•Platební karty: nemám údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána GOPAY s.r.o..

•Státní orgány: v případě vymáhání svých práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud mi právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abych mu předal vaše osobní údaje, musím tak učinit.

•Finanční úřad v souvislosti s plněním zákonných povinností vyplývajících z platných daňových zákonů ČR (zejména zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty a zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů).

Nemám v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracovávám?

•Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

•V papírové i elektronické podobě maximálně 12 let, nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

•Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Zabezpečení osobních údajů

Abych zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedl jsem přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Přijal jsem technická opatření k zabezpečení elektronických úložišť spočívající v pravidelné aktualizaci operačního systému, používání antivirového programu a zaheslování výpočetní techniky.

Osobní údaje v listinné podobě uchovávám v uzamčené skříni.

K osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracovávám (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod.

Případně mne můžete kontaktovat prostřednictvím emailu info@newberry.cz

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou chybné, mne můžete kontaktovat prostřednictvím emailu info@newberry.cz

Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučuji upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

Přístup (portabilita)

Můžete mne požádat, abych vám zaslal přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu info@newberry.cz

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

•Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

•Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

•Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

•Zdali máte právo požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

•Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsem je nezískal od vás

Výmaz

Dále můžete žádat, abych údaje o vás vymazal (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musím podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budu potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi eviduji neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňuji, že žádné informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u nás, ale u zprostředkovatele platební brány GOPAY s.r.o.. Proto tato data nelze z mé strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

– Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

– Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

– Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů

– Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

–.Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

– Jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit odesláním emailu na info@newberry.cz

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracovávám na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést odesláním emailu na info@newberry.cz

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abych omezil zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžu vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracovávám protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budu však rád, pokud budete záležitost nejprve řešit se mnou. Vždy mne můžete snadno kontaktovat prostřednictvím emailové adresy info@newberry.cz nebo telefonicky na čísle 602 121390.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

Já, jako správce jsem oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Nabídka obchodu

 

 

Doprava zdarma
Zásilkovnou nad 1500 Kč
97% zákazníků
nás dále doporučuje
Veškeré zboží
máme skladem
14 dnů na vrácení
bez údání důvodu
Buďte v obraze, sledujte nás
na Facebooku
Hlídejte si
tajné slevy a akce
Přihlásit

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Informace

Doprava a platba

Články a aktuality

Sledování zásilek

Kontakt

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Reklamace

Výměna zboží

Odstoupení od kupní smlouvy

Zásady ochrany osobních údajů

NEWBERRY – moderní dámské kabelky, crossbody tašky a pánské brašny, aktovky, elegantní kabelky na notebook, batohy do školy, sport i turistiku, peněženky, šály, hodinky, bižuterie.

Vše skladem s okamžitou dopravou po české i slovenské republice.

Velkoobchod – aktualizovaný XML feed, dropshipping (dodání zboží přímo Vašim zákazníkům do druhého dne)

Fotografie jsou našim vlastnictvím a podléhají autorskému právu. Používání fotografií bez našeho souhlasu je protiprávní a trestné.

 

X
Soubory cookies
Tyto stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím těchto souborů.
OK Více informací