Souhlas se zpracováním osobních údajů - zasílání newsletterů

 

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsem podnikající fyzická osoba ing. Miroslav Andres, se sídlem Břeclavská 278/15, Lanžhot, IČ 68699107, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Břeclav, Č.j.: OŽÚ/4815/2015/Ro/3, Sp. značka: OŽÚ/4815/2015/Ro, abych jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto Vaše osobní údaje: E-mailová adresa

E-mail mohu zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu a tento údaj budu zpracovávat maximálně po dobu 5 let. Po uplynutí této doby Vás znovu požádám o udělení souhlasu s jeho zpracováním. V případě nepotvrzení nového souhlasu po této době bude Váš email odstraněn z databáze.

Údaj o Vaší e-mailové adrese budu zpracovávat z tohoto důvodu:

Zasílání newsletterů a novinek z internetového obchodu Newberry.cz maximálně 1x týdně

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět odhlášením odběru newsletteru v jeho zápatí, odesláním požadavku v dopisu na adresu uvedenou v kontaktech nebo odesláním emailové zprávy na emailovou adresu info@newberry.cz.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Zpracování osobních údajů pro mne mohou zpracovávat i tyto další subjekty :

  1. poskytovatel diskového prostoru a softwaru pro zasílání newsletterů Partner Media
  2. případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám

Vezměte, prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo: